TCMB'ye Baglanilamadi!
Access is denied.

Faaliyet Alanlarımız Avukat SiteleriFaaliyet Alanlarımız

 Ticaret Hukuku Davaları
 Sözleşmelerin Tanzimi Tetkiki
 Ortaklıklar Hukukuna Dair Çekişmeler
 Kooperatifler Hukukuna Dair Çekişmeler
 Yabancı Sermaye Yatırım Mevzuatı
 Rekabet Hukuku
 Tarım Hukuku
 Borçlar Hukuku
 Vergi ve İdare Hukuku
 Medya ve İletişim Hukuku
 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna dair Davalar
 Taşınmaz mallar alım/satımı ve Kiralama Hukuku
 İcra ve İflas Mevzuatına dair Takip ve Davalar
 Vatandaşlık sorunları
 Yabancıların ikamet ve çalışma izinleri
 Boşanma ve Ahkamı Şahsiye davaları
 Ekonomik Suçlara dair yargılamalar